σύργαστρος

σύργαστρος
ὁ, Α
1. αυτός που σέρνεται στη γη με την κοιλιά σαν το φίδι
2. μτφ. (για πρόσ.) χειρώνακτας και, κυρίως, ο ημερομίσθιος εργάτης, μεροκαματιάρης
3. (κατά τον Ησύχ., τον Φώτ. και το Μέγα Ετυμολογικόν) «συοφορβὸς ἢ ὑ[ο]φορβός».
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης σημ. και ετυμολ. Αν γίνει δεκτή η σημ. «αυτός που σέρνεται με την κοιλιά στη γη», οι τ. σύργαστρος και συργάστωρ πρέπει να θεωρηθούν σύνθετοι, ανώμαλα όμως σχηματισμένοι, από τις λ. σύρω και γαστήρ, γαστρός. Ωστόσο, οι τ. αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί και για τον χαρακτηρισμό τού εργάτη, τού χειρώνακτα (πρβλ. τα ερμηνεύματα τού Ησύχ. συργαστρος
ὑφορβός, ἐργάτης και συργάστωρ
συοφορβός). Σε σχέση με τη σημ. αυτή έχει διατυπωθεί η άποψη ότι πρόκειται για, ξενικής προέλευσης, όνομα δούλου που χρησιμοποιήθηκε στην Ελληνική ως προσηγορικό (για την ξενική προέλευση τών τ. πρβλ. το ερμήνευμα τού Ησύχ. συργάστωρ
ὄνομα βαρβαρικόν καθώς και τους κοντινούς από μορφολογική άποψη τ. Συργάστης, Συργάστειος, που αποτελούν προσωνυμίες τού Διός στην περιοχή τής Βιθυνίας)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • σύργαστρος — trailing the belly masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συργάστρῳ — σύργαστρος trailing the belly masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συρογάστρων — σύργαστρος trailing the belly masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • σύργαστρον — σύργαστρος trailing the belly masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συρόγαστρος — ὁ, Α σύργαστρος*. [ΕΤΥΜΟΛ. Άλλος τ. αντί τού σύργαστρος / συργάστωρ (για ετυμολ. βλ. λ. σύργαστρος)] …   Dictionary of Greek

  • συργάστωρ — ορος, ὁ, Α 1. μτφ. (για πρόσ.) χειρώνακτας εργάτης, ιδίως ημερομίσθιος 2. ως κύριο όν. Συργάστωρ (κατά τον Ησύχ.) «ὄνομα βαρβαρικόν». [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. σύργαστρος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”